Slovak Sinfonietta in Terchová

Pavol Krška: Veľkomoravská predohra 6’53”

Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol op.85 1.01′

Sólista: Marcel Štefko – klavír

Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovačná omša

Sólisti: Natalia Melnik – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Jozef Gráf – tenor, Gustáv Beláček – basbarytón

Žilinský miešaný zbor, Cantica CollegiumMusicum Martin, zbormajster Štefan Sedlický

https://www.youtube.com/user/SlovakSinfonietta

Mozart: Krönungsmesse

Mozart: Krönungsmesse
This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.